top of page

Polityka prywatności i cookies

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Jan Partyka – Wyrób listew i Parkietu z siedzibą w Kamieniu 36-053, ul. Trzebniki 232, NIP: 814-10-26-141, REGON: 690164595. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
   

§2. Administrator Danych

 1. Administratorem twoich danych jesteśmy my. Oznacza to, że jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub telefoniczną, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne dane, które przekażesz nam bezpośrednio w trakcie komunikacji np. adres zamieszkania w celu realizacji usługi.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu i realizacji usługi,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po wykonaniu usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 5. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.

 8. Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com zapewnia nam platformę internetową, która pozwala nam oferować nasze usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Wix.com przechowuje twoje dane na bezpiecznych serwerach z zaporą sieciową. Wix.com może też przekazywać Twoje dane osobom trzecim zgodnie z polityką Wix.com https://pl.wix.com/about/privacy

 9. Jeśli kontaktujesz się z nami drogą mailową informujemy, że korzystamy z usług przedsiębiorstwa Google, politykę ochrony danych firmy możesz znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   

§3. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. W związku z korzystaniem z usług Google oraz Wix.com Twoje dane mogą być przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej. Zarówno Google i Wix.com przystąpiło do programu Privacy Shield, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności usługodawców.

§4. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzenia

 

 1. Nasza witryna używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) Cookies sesyjne: te pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki i nie zbierają informacji z Twojego urządzenia. Zwykle przechowują informacje w formie identyfikatora sesji, który nie identyfikuje użytkownika osobiście.
  b) Trwałe pliki cookies: te pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie wygasną (tzn. są oparte na ustalonych datach wygaśnięcia) lub do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie są używane do zbierania informacji identyfikujących użytkownika, takich jak zachowania w Internecie lub preferencje użytkownika wobec określonej witryny.
  Aby sprawdzić, jakie pliki cookies możemy wykorzystywać, odwiedź https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 6. Host naszej witryny Wix.com, wraz ze swoimi partnerami w zakresie marketingu, analityki i technologii, wykorzystuje oprócz plików cookies określone technologie monitorowania i śledzenia (takie jak sygnały nawigacyjne (beacons), piksele, tagi i skrypty). Stosowane jest również targetowanie behawioralne w celach reklamowych. By dowiedzieć się więcej sprawdź politykę cookies wix.com: https://pl.wix.com/about/privacy

 7. Powyżej opisane technologie są wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa, funkcjonalności i operatywności strony oraz w celach reklamowych.

 8. Na naszej stronie używane są wtyczki, które mogą odsyłać na portale społecznościowe, takie jak Instagram.
  Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
  Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
  Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
  Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 9. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

 10. Możesz zablokować lub dezaktywować technologie śledzenia lub zarządzać nimi w inny sposób samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za pomocą innych źródeł. Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
   

§5. Postanowienia końcowe
 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej.

 2. Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć dane osobowe, które posiadamy o Tobie, możesz skontaktować się z nami pod adresem janpartykaschody@gmail.com.

bottom of page